Cipiskoviste Logo Xs Geofun

Cipískoviště 2016

Cipískoviště je tradiční akcí města Písku připravovanou především pro děti a jejich doprovod. O víkendu 13. - 15. května 2016 bylo možno shlédnout množství KULTURNÍCH VYSTOUPENÍ především v Palackého sadech, ale i na dalších místech. Na Fügnerovo náměstí pak připravilo Centrum kultury města Písku exhibici na kolech STREET ZONE SHOW. Tradiční sportovní aktivitou byl 9. ročník oblíbeného ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ.  V době konání akce jsme v Písku přivítali také road show projektu JIŽNÍ ČECHY OLYMPIJSKÉ s možností aktivního zapojení do ukázek sportů pro děti i dospělé  a zábavy v duchu blížících se Olympijských her v Rio de Janeiro.

Neodmyslitelnou součástí Cipískoviště byla VERNISÁŽ OBŘÍCH SOCH Z PÍSKU. V roce 2016 byla v Písku tato originální díla postavena již podesáté.  Běžné povětrnostní podmínky včetně déště pískovým sochám neuškodí. Sochy by měly zůstat k vidění po celou letní sezonu, za běžných okolností obvykle vydrží až do října. Mezi sochami s pohádkovými náměty se objevuje jako král také Karel IV., jehož jméno se zapsalo i do dějin královského města Písku. 700. výročí narození tohoto slavného panovníka Písečtí oslavili přesně v den jeho narozenin v sobotu 14. května při MUZEJNÍ NOCI v Prácheňském muzeu.

Písecká Sladovna při Cipískovišti otevřela jednu z hlavních výstav letní sezóny - LOUTKOVOU AKADEMII, v závěru vernisáže se představila OBŘÍ LOUTKA, na jihu Čech poprvé! V této galerii hrou se zájemci mohou zabavit i v další poměrně čerstvé výstavě - TISKAŘIŠTĚ.

Novinkou letošního Cipískoviště byla páteční NOC POHÁDEK PRO DĚTI připravovaná Městskou knihovnou, která pak o nedělním večeru pozvala i dospělé na NOC LITERATURY. Poprvé se při zahájení letní turistické sezóny představila také HASIČSKÁ HISTORICKÁ TECHNIKA.